Nuoret neuvonantajat

Nuorten neuvonantajien tehtävänä on välittää nuorten näkemyksiä lapsiasiavaltuutetun toimistolle. Vuonna 2014 ryhmään kuului 20 iältään 15–20-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

Ryhmän keskeisenä toimintamuotona olivat tapaamiset, joita pidettiin vuoden aikana viisi. Ryhmälle perustettiin vuoden 2014 toukokuussa tiedottamista ja keskinäistä ajatusten vaihtoa varten oma suljettu Facebook-ryhmä. Nuoret saivat vuoden mittaan kommentoida esimerkiksi kouluterveyskyselyn kysymyslomaketta sekä kehitteillä ollutta nuortenideat.fi-palvelua.

Osa nuorista osallistui asiantuntijan roolissa erilaisiin tapahtumiin, kuten Parempi Hietsu -osallisuustyöpajaan kesäkuussa.

Tapaamiset rakentuivat pääosin nuorten keskustelulle ja ryhmätyöskentelylle sekä tapaamisen teemaa koskeville vierailijaesityksille.

Tammikuussa vuoden ensimmäisessä tapaamisessa, joka oli tämän NuoNe-ryhmän ensimmäinen kokoontuminen, suunniteltiin tulevan vuoden toimintaa ja painopisteitä.

Nuorille tärkeinä teemoina esille tulivat kuntaan ja kouluun liittyvät asiat, jotka päätettiin ottaa ryhmän toimintasuunnitelman pohjaksi.

Ryhmän toisessa tapaamisessa maaliskuussa pohdittiin valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen Inga Nyholmin sekä ylitarkastaja Suvi Savolaisen johdolla kunta-asioita ja erityisesti nuorisovaltuustojen roolia kunnissa.

Todettiin, että nuorisovaltuustojen rooli on hyvin erilainen eri kunnissa ja pidettiin tärkeänä sitä, että jokaisessa kunnassa nuoria kuultaisiin erityisesti asioiden ja päätösten valmisteluvaiheessa.

Kolmannen kerran ryhmä tapasi kesäkuussa, jolloin keskusteltiin lapsiasiavaltuutetun vuoden 2014 Vuosikirjasta. Eriarvoistumisen kehityskulku tunnistettiin nuorten elämässä, ja erityisesti turvattomuuden tunteen lisääntyminen tuotiin esille. Neuvonantajilla oli useita kehittämisehdotuksia Lasten hyvinvoinnin kansallisiin indikaattoreihin.

Neljäs tapaaminen lokakuussa oli tavanomaisesta poikkeava, sillä ryhmä tapasi Tasavallan presidentin Sauli Niinistön. Kukin neuvonantaja kirjoitti tasavallan presidentille yhdestä nuorten elämässä olevasta ongelmasta ja esitti tätä koskien ratkaisun.

Nuoret keskustelivat presidentti Niinistön kanssa muun muassa nuorisotyöttömyydestä, koulukiusaamisesta, koulutuksesta, yksinäisyydestä, eriarvoistumisesta, nuorisostrategiasta ja äänestysaktiivisuudesta.

Vuoden viimeisessä tapaamisessa marraskuussa ryhmä pohti opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen Najat Ouakrim-Soivion johdolla, millainen on tulevaisuuden peruskoulu.

Koulun keskeisenä tehtävänä nähtiin erityisesti oppimaan oppimisen taidot. Osallisuutta ja kansalaistaitojen oppimista haluttaisiin lisää kouluihin. Nykyisessä koulussa hyvänä pidettiin kouluterveydenhuoltoa, maksutonta peruskoulua sekä ammattitaitoisia opettajia.