Verkostoi ja viestii

Tehtävässään lapsiasiavaltuutetun tulee (laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §):

  • pitää yhteyksiä lapsiin ja nuoriin ja välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekoon
  • välittää lapsia koskevaa tietoa lapsille, lasten parissa työskenteleville, viranomaisille sekä muulle väestölle
  • kehittää yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille