Toimisto näkyvillä, kuuluvilla

Lapsiasiavaltuutetun näkyvyys mediassa kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Mediaosumia oli yhteensä 787 (vuonna 2013 479 kpl). Suurin osa medianäkyvyydestä (83 prosenttia) keskittyi sanoma- ja aikakauslehtiin.

Vuoden aikana esille nousseita asioita olivat muun muassa:

  • lapsiasiavaltuutetun vaihdokseen liittyvät uutiset
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • työn ja perhe-elämän yhdistäminen
  • päivähoito-oikeus
  • lasten ja nuorten yksinäisyys
  • ongelmien kasautuminen ja eriarvoistuminen
  • koulukiusaaminen, lasten älypuhelinten käyttö
  • kouluihin liittyvä eriarvoistuminen
  • oikeus sairaalakouluun
  • tasa-arvoinen avioliittolaki

Lapsiasiavaltuutetun toimisto käytti vuoden aikana useita puheenvuoroja järjestöjen, viranomaisten, kirkkojen ja kuntien tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Esiintymistilaisuuksia lapsiasiavaltuutetun toimistolla on useita viikoittain. Vain osa pyynnöistä pystyttiin suuren kysynnän vuoksi toteuttamaan.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila teki viikoittain virallisia kuntavierailuja eri puolille Suomea. Lapsiasiavaltuutetun toimisto osallistui osana laajaa viranomais- ja järjestötoimijoiden verkostoa lapsen oikeuksien päivän ja viikon viettämiseen, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ry.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto kehitti Pyöreän Pöydän -konseptin, jossa kutsutaan viranomaisia, järjestöjä, tutkimusta ja muita asiantuntijoita keskustelemaan tietystä ajankohtaisesta teemasta. Tilaisuudet eivät ole yleisötilaisuuksia, vaan mahdollistavat luottamuksellisemman ja dialogisemman ajatusten vaihdon. Ensimmäinen Pyöreän Pöydän keskustelu järjestettiin 16.12.2014 otsikolla ”Lapsi erotilanteissa – toteutuuko lapsen etu?”.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto osallistui Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston ENOCin ja Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen vuosittaisiin kokouksiin.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila valittiin Euroopan Neuvoston lapsen oikeuksien strategian vuosille 2016–2019 valmistelussa romanilasten oikeuksien raportoijaksi. Lapsiasiavaltuutetun toimisto priorisoi omaa työtään pohjautuen syksyllä hyväksyttyyn uuteen strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. Toimisto päätti ottaa tehtäväkseen kääntää YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit suomeksi.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston viestinnästä yhdessä henkilökunnan kanssa vastasi Medita Communication Oy 31.7.2014 asti ja syksystä alkaen SST Oy.

Toimisto kilpailutti viestintäpalvelut vuoden 2014 kesällä ja valituksi tuli SST Oy. Lapsiasiavaltuutetun toimisto avasi Facebook-sivun ja Twitter-tilin toukokuussa.

Vuoden aikana Facebook-sivulle kertyi noin 5000 seuraajaa/tykkääjää ja Twitter-tilille noin 700. Toimiston henkilökunta päivitti molempia viestintäkanavia päivittäin. Lapsiasiavaltuutetun toimisto käynnisti syksyllä verkkosivuston uudistamisen. Verkkosivulle www.lapsiasia.fi tehtiin ajankohtaispäivityksiä useita kertoja viikossa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkaisi vuoden aikana kuusi uutiskirjettä. Uutiskirje uudistui rakenteeltaan ja ulkoasultaan. Uutiskirjeissä käsiteltiin muun muassa paperittomien lasten oikeutta terveyspalveluihin, lasten hyvinvoinnin tilaa Suomessa, poikien ympärileikkauksia, kouluviihtyvyyttä, oppimisvaikeuksien tunnistamista, lapsiasiavaltuutetun toimiston lasten nettisivuja ja Nuorten Neuvonantajien toimintaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto järjesti viestintäkampanjan kannustaen isiä jakamaan kuvia lasten kanssa viettämästään ajasta verkkosivulla www.isankanssa.fi ja jakamaan kuvia sosiaalisessa mediassa. Kampanjassa aktivoitiin bloggareita kirjoittamaan teemasta. Isien lähettämiä kuvia kertyi noin 300 ja blogeja jaettiin lapsiasiavaltuutetun toimiston Facebook-sivulla.

Toimisto organisoi kampanjan joulun alla kannustaen aikuisia viettämään lapsiystävällistä joulua. Sivustolta www.lapsiystavallistajoulua.fi pystyi tekemään ja lähettämään aihetta käsittelevän sähköisen joulukortin.

Lapsiasiavaltuutetun viestinnästä vastasi Medita Communication Oy:ssä Tiinu Wuolio ja SST Oy:ssä Liisi Tamminen tiimeineen.