Toimisto

Henkilöstö

Vuonna 2014 lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelivät:

  • lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula (30.4.2014 asti)
  • lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (1.5.2014–)
  • ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen
  • lakimies Merike Helander
  • ylitarkastaja Jouko Laaksonen (1.7.–31.12.)
  • ylitarkastaja Terhi Tuukkanen (1.1.–30.6.)
  • osastosihteeri Pirkko-Liisa Rautio

Toimiston siistijänä toimi Eila Paananen. Toimiston atk-tukihenkilönä toimi Jukka Jokinen Isoworks Oy:stä. Korkeakouluharjoittelijoina toimivat Kaisa Järvelä (1.11.2013–30.1.2014), Piia Jäntti (1.10.–31.12.).

Ulkopuolista, väliaikaista, työvoimaa toimisto vuokrasi StaffPoint Oy:ltä, josta toimistolla työskentelivät Satu Räsänen (7.1.–28.2.) ja Jenni Mattinen (16.–27.6.).

Toimiston graafisesta suunnittelusta vastasi Workshop Pälviä Oy ja painotöistä Aksidenssi Oy.

Lapsiasiavaltuutetun toimistoon tehtiin työsuojelutarkastus huhtikuussa ja seurantatarkastus marraskuussa. Henkilöstön hyvinvointia ja toimiston työn kehittymistä seurattiin henkilöstökyselyin lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan toimesta (2 kpl, toukokuu, marraskuu).

Lapsiasiavaltuutetun toimiston työterveyspalvelut tuotti Terveystalo Oy, jossa nimettynä työterveyshoitajana oli Auli Ryynänen ja työterveyslääkärinä Suvi-Tuuli Ojala.

Vuodelle 2014 toimiston henkilöstökoulutusmäärärahaksi oli budjetoitu yhteensä 1200 euroa. Toimisto sai yhteistä koulutusta syksyllä vaativiin asiakastilanteisiin.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toimi osoitteessa Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä.