Vuosikirja

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen keskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoivat vuonna 2011 käynnistynyttä Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -hanketta, jonka tulokset esiteltiin lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa ”Eriarvoistuva lapsuus[1].

Vuosikirja sisältää kuvauksen lasten hyvinvoinnin tilasta Suomessa sekä lapsiasiavaltuutetun suositukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Vuosikirja julkistettiin 30.4.2014 ja sen vastaanotti peruspalveluministeri Susanna Huovinen.


[1] Eriarvoistuva lapsuus – Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3.