Arvioi ja seuraa

Tehtävässään lapsiasiavaltuutetun tulee (laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §):

  • arvioida lapsen edun ja oikeuksien toteutumista ja seurata lasten ja nuorten elinolosuhteita
  • seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia lasten hyvinvointiin